Rederi Mälarstaden kallar till informationsmöte måndag 16 december kl 18.00 angående upphörandet av Ö-trafiken inom Västerås till öarna Almö Lindö, Skåpholmen och Ridön.

Förändrade förutsättningar i samarbetsavtal mellan rederiet och Västerås Stad ligger till grund för detta beslut.

OSA via mail med namn, telefonnummer, och antal om Du vill närvara på träffen till peter@rederimalarstaden.se, senast måndag 9 december. Träffen äger rum i Västerås, plats återkommer vi med efter 9 december via mail.