Anlöp Almö Lindö Norra är inställd lördag 20180922 pga kraftig vind. Vi hänvisar till Almö Lindö Östra brygga.