Pga underhållsarbete är 14.00 turen 20170807 inställd. Övriga turer påverkas inte. Välkomna.