20170705 från avgång kl 14.15 och framåt inställd tur Öster Mälarstrand pga vind. Övrig turlista påverkas ej.