2017-06-18 avgång kl 14.15 och framåt inställd till Öster Mälarstrand pga vind. Övrig turlista påverkas ej.