Under våren levereras en helt ny taxibåt för den lokala ötrafiken i Västerås som tar både passagerare och lättgods. Tyvärr är leveransen försenad ca 3 veckor och beräknas till 1 juni 2017. Detta medför tyvärr viss förändring av aktuell turlista under maj månad. Se mer information under försening.